• Komplexné služby merania, analýzy východiskového stavu cez čistenie až po vypracovanie záverečnej správy
  • Nová účinná technológia odstraňovania polutantov "IN SITU" - teda priamo na mieste vzniku znečistenia
  • Eliminácia transportu a manipulácie so znečisteným substrátom alebo kvapalinou
  • Ekologická likvidácia odpadov rozložením na neškodné látky
  • Nižšia finančná náročnosť a vyššia efektívnosť oproti tradičným metódam